Een kort overzicht…

In 1908 is België een van de snelst groeiende industriële landen ter wereld. Dit industriële succes gekoppeld aan het belang dat de Belgen altijd hebben gesteld in  kunst en cultuur geeft  aanleiding tot de geboorte van De Vereniging van Koninklijke Musea van de staat. Prins Albert, de latere koning Albert 1, wordt de erevoorzitter. Deze vereniging wil de grootste mecenassen en kunstliefhebbers bij elkaar brengen.

Helaas, de eerste Wereldoorlog onderbrak dit merkwaardig initiatief.

In 1974 geeft Pierre Solvay, gulle filantroop en verzamelaar, terug leven aan het project en creëert een nieuwe vereniging De Vrienden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Pierre Solvay was voor vele jaren voorzitter van de vereniging. Hij was omringd door frans- en nederlandstalige mannen en vrouwen met de gezamenlijke wens om de collecties verder uit te breiden en te verbeteren in nauwe samenwerking met de conservators.

De huidige voorzitter is Valentine Boël.