Wettelijke vermeldingen

Vrienden van de Koninklijk Musea
voor Kunst en Geschiedenis

Vereniging zonder winstoogmerk
Jubelpark 10
1000 Brussel
Tel. en fax: 02 741 73 68
e-mail: vrienden@kmkg.be
ondernemingsnummer: 0414.745.571
Rechtspersonenregister Brussel