Welkom !

Ondersteuning Vrienden:

  • Het is betrokken bij bestraling Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;
  • Het is hun collecties verrijken;
  • Het is aan het herstel van hun kunst bijdragen;
  • Dit is vooral profiteren van een nauwe relatie met hen!

Restauration d'une plaque funéraire grecque

Plaque funéraire grecque avant et après restauration.